Годишњи документи

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину

Предшколски програм установе

Годишњи извештај о реализацији плана за школску 2020/2021. годину

Развојни план установе за период 01.09.2020. – 31.08.2023. године

Годишњи план рада у пуном капацитету за школску 2020/2021. годину

Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2019/2020. годину

Предшколски програм установе 2018. године

Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину

Годишњи извештај о реализацији плана рада за школскук 2017/2018. годину

Предшколски програм установе 2017. године

Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2016/2017. годину

Извештај о спољном вредновању

Предшколски програм установе септембар 2016. година

Годишњи план рада за школску 2016/2017. годину

Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2015/2016. годину

Правлник о начину обављања послова јавне набавке у П.У. “Бамби“ Кула

Кодекс понашања запослених у ПУ “Бамби“

Предшколски програм установе, септембар 2015. година

Развојни план установе за период 01.09.2015.-31.08.2020. године

Годишњи план рада за школску 2015/16. годину

Годишњи извештаји о реализацији плана рада за школску 2014/15. годину