2024. год.

Завршни рачун за 2023. год.
Извештај за 2023. год.
Образложење предлога финансијског план ПУ “Бамби“ Кула за 2024. год.
Финансијски план за 2024. год.

2023. год.

Образложење предлога 1. ребаланса финансијског плана П.У. “БАМБИ“ Кула за 2023. годину
I ребаланс финансијског плана ПУ „Бамби“ Кула за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину
Образложење финансијског плана за 2023. годину

Завршни рачун за 2022. годину

2022. год.

Измена финансијског плана ПУ“Бамби“ Кула 27.12.2022. год.

Измена финансијског плана
Образложење финансијског плана за 2022. годину

Измена финансијског плана ПУ“Бамби“ Кула 15.12.2022. год.

Измена финансијског плана
Образложење финансијског плана за 2022. годину

III Ребаланс финасијског плана за 2022. годину
Ребаланс I

II Ребаланс финасијског плана за 2022. годину

I Ребаланс финасијског плана за 2022. годину
Ребаланс I
Ребаланс II

Финансијски план за 2022. год.

2021. год.

Завршни рачун за 2021. год.
Преглед финансијског пословања ПУ “Бамби“ Кула на дан 31.12.2021. год
Финансијски план ПУ “Бамби“ Кула за 2021. годину
Образложење предлога финансијског плана ПУ “Бамби“ Кула за 2021. годину

2020. год.

Преглед финансијског извештаја за 2020. год.
Завршни рачун за 2020. год.

Други ребаланс финасијског плана за 2020. год.
Образложење ребаланса бр. 2 финансијског плана

Ребаланс 1 финансијског плана за 2020. год.
Финансијски план за 2020. годину

 

2019. год.

Завршни рачун за 2019. годину
Образац за програмски буџет за 2019. годину

 

2018. год.

Завршни рачун за 2018. годину
Планирана средства за програмску активност у 2018. години

 

2017. год.

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину
Завршни рачун за 2017. год.
Преглед финансијског пословања ПУ “Бамби“ Кула на дан 31.12.2017. год

 

2016. год.

Завршни рачун за 2016. год.
Одлука о усвајању годишњег обрачуна ПУ “Бамби“ Кула за 2016. год.
Преглед финансијског пословања ПУ “Бамби“ Кула на дан 31.12.2016. год.
Финансијски план за 2016. годину

 

2015. год.

Завршни рачун за 2015. годину

 

финансијски план за 2015. год.

Табела 1 – Предлог плана прихода и примања
Табела 2 – Предлог плана расхода и издатака

 

2014. год.

Финансијски план за 2014. годину

 

2013. год.

Преглед финансијског пословања за ПУ “Бамби“ Кула на дан 31.12.2013. год.
Финансијски план ПУ “Бамби“ Кула за 2013. годину

 

2012. год.

Преглед финансијског пословања ПУ “Бамби“ Кула за 2012. годину