Заштита деце од насиља

22. septembar 2014.

Превенција заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања

Превентивне активности имају за циљ стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Здраво и подстицајно окружење је саставни део […]
13. februar 2015.

Активноти у вртићу “Сунчица“

У оквиру заштите деце од насиља вртићи у ПУ “Бамби“ Кула у објекту “Сунчица“ током месеца су се одржавалњ активности везане за развој другарства, […]
26. oktobar 2015.

Неговање заједничке игре

У вртићу “Колибри“ Кула се негује заједничка игра која има за циљ неговање узајамне сарадње, уважавају се потребе других, решавају се конфликти разговором, толеранцијом […]
27. oktobar 2015.

Дружење деце

Фотографије су заједничке свих група из објекта „Сунчица“ у Кули У међусобном дружењу циљ је: -стицање маште и креативности; -емоционално опуштање и зближавање; -јачање […]
26. novembar 2015.

Дружење деце у вртићу “Цицибан“ у Руском Крстуру

Тема: „У свету постоји једно царство у њему царује другарство“ 1.“Поново заједно“, 2.“Другарство и дтужење“, 3.“Наши колаци су најслађи“, 4.“Ја припадам својој породици“, 5.“Корак […]
25. februar 2016.

Где се осећамо безбедно

Активности јаслене групе вртића “Сунчица“ са темама “Где се осећамо безбедно“, “Кућица скривалица“, Скривамо се и ту нам је лепо“, “Изовли – хвала“ и […]
11. april 2016.

Дворац другарства

Заштита деце од насиља, занемаривања ! Вртић “Невен“ Сивац васпитана група “Колачићи“. У оквиру пројекта “Бајка“ деца упознају бајке у којима негују другарство, бригу […]