Родитељски састанци – „Цицибан“ Руски Крстур

Родитељси састанци у вртићу ‘’Сунчица’’ Кула
30. avgust 2017.
Вртић “Вртуљак“ Крушчић
31. avgust 2017.