Представљање ОШ “Петефи бригада“ Кула

XV стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије
26. april 2012.
XV Стручни сусрети медицинских сестара Предшколских установа Србије
17. maj 2012.