Посета зубној ординацији

Семинар “Ја полазим у школу-индивидуализација програма припреме детета за школу“
15. novembar 2014.
Родетељски састанак са темом “Шта све умем, шта све знам и кад се играм“
4. decembar 2014.