Опет смо заједно

Обавештење о закљученом уговору у поступку заједничке јавне набавке отворени поступак 23/2016. – набавка за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2016/2017. по партијама
17. oktobar 2016.
Вече просветних радника
10. novembar 2016.