„Месеца књиге„ у Сивцу

Родетељски састанак са темом “Шта све умем, шта све знам и кад се играм“
4. decembar 2014.
Израда еко кућице
5. decembar 2014.