Деца могу!

Дана здраве хране у припремној предшколској групи ,,Срцуленца
16. oktobar 2015.
Неговање заједничке игре
26. oktobar 2015.