Јавне набавке

29. januar 2014.

29.01.2014. год. – Јавна набавка број 1/2014 електричне енергије за потпуно снабдевање

– Позив за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку – Конкурсна документација јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање бр. 1/2014 […]
8. april 2014.

08.04.2014. год. – Јавна набавка електричне енергије за потпуно снабдевање

– Одлука о обустави поступка набавке Отворени поступак ЈН 1/14 ОП Набавка електричне енергије – Конкурсна документација јавна набавка добара – електричне енергије за […]
12. maj 2014.

12.05.2014. год. – Набавка потрошног материјала за васпитно-образовни рад у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015

Позив за подношење понуде Конкурсна документа Обазац потребних доказа – исказа Образац понуде Модел уговора Упуство понуђачима како да саставе понуду
16. maj 2014.

05.05.2014. год. – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015

Позив за подношење понуде Конкурсна документа Образац потребних доказа – исказа Образац понуде Модел уговора Упутство понуђачима како да саставе понуду 12.05.2014. год. Обавештење […]