Дружење деце

Неговање заједничке игре
26. oktobra 2015.
Решење о утврђивању економске цене програма васпитање и образовања
29. oktobra 2015.

Дружење деце

Фотографије су заједничке свих група из објекта “Сунчица” у Кули

У међусобном дружењу циљ је:

-стицање маште и креативности;
-емоционално опуштање и зближавање;
-јачање толеранције;
-развијање емпатије према другима и
-отварање и неговање нових могућности сарадње, комуникације, интеракције.