Неговање заједничке игре

Деца могу!
26. oktobra 2015.
Дружење деце
27. oktobra 2015.

Неговање заједничке игре

У вртићу ”Колибри” Кула се негује заједничка игра која има за циљ неговање узајамне сарадње, уважавају се потребе других, решавају се конфликти разговором, толеранцијом и ненасилном комуникацијом међу децом.