Деца могу!

Дана здраве хране у припремној предшколској групи ,,Срцуленца
16. oktobra 2015.
Неговање заједничке игре
26. oktobra 2015.

Деца могу!

Деца могу да полете
треба само да се сете,
да змахну, да се вину.
Као птице нежне
беле у висину у висину!
Весели су сада знај
нек полсти овај Змај!
Ту је овој причи крај!

Вртић ”Маслачак” Кула