XX стручни сусрети васпитача у Кладову

16.04.2015. год. – Јавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа у П.У. “Бамби“ Кула за период 2015-2016. год. до закључења нових уговора у отвореном поступку за 2016. годину (шифра из OPH-15000000-храна)
16. april 2015.
Дан планете Земље
22. april 2015.