XV Стручни сусрети медицинских сестара Предшколских установа Србије

Представљање ОШ “Петефи бригада“ Кула
5. maj 2012.
Посета предшколској установи у Лакташима
18. maj 2012.