Прво забавиште у Црвенки отворено је још у 19-ом веку, тачније 1890-е године. Пре Првог светског рата 1900-е године забавиште се налазило у приватном стану Карл Велкера. Након рата забавиште се пресељава у евангелистичку школу која је била приступачна свој деци (прва зграда Бамбија).

1923-е године отвара се ново забавиште у којем су боравили немачка деца која су поред меатерњег учила и српски језик. Та зграда се налазила код данашње железничке станице.

За време Другог светског рата деца су одлазила на оближњи салаш и о њима су водили бригу васпитачице које су школоване у Немачкој.Након Другог светског рата забавиште наставља са радом у старој згради све до 1961-е године када се отвара ново забавиште “Бамби“ у улици Ивана Милутиновића и ту остаје до 1983-е године. Зграда је тада имала две васпитне групе.

1977-е године број деце се увећао тако да су се две васпитне групе преселиле у ОШ “Ј.Ј.Змај“ где је вртић добио једну учионицу на коришћење.

1982-е године вртић се пресељава у зграду на месту некадашње евенгелистичке школе. Ову зграду вртић је добио на коришћење од школе.

2006-е године забавиште се пресељава у реновирани део ОШ “Вук Караџић“ у којем смо и данас.

Радно време вртића “Веверица” је од 5:30-15:30 часова за целодневни боравак и од 8-12 за полудневни боравак.
У вртићу бораве четири васпитне групе, од чега су две полудневне и две целодневне са укупно 104-оро деце.
Полудневна мешовита група- васпитач Слободанка Сокић
Полудневна припремно предшколска група-васпитач Рајак Гордана
Припремно предшколска група- васпитачи Митошевић Драгана и Ковач Корнелија
Припремно предшколска група- васпитачи Милошевић Сенка и Божана Кљајић Јовичић.

Објекат ради од 5:30-15:30.

Координатор објекта за школску 2022/2023 је васпитач Рајак Гордана.