„Вашу амбалажу у рециклажу, за чистију Кулу“

13.04.2016. год. – Набавка услуге – физичко техничко обезбеђење, ознака из оПН 79710000 – услуге обезбеђења
13. april 2016.
Обавештење за обележавање Дана планете земље
19. april 2016.