13.04.2016. год. – Набавка услуге – физичко техничко обезбеђење, ознака из оПН 79710000 – услуге обезбеђења

Дворац другарства
11. april 2016.
„Вашу амбалажу у рециклажу, за чистију Кулу“
14. april 2016.