Услуга извођења екскурзије деце предшколског узраста за школску 2013/2014. годину (превоз деце)

07.05.2014. год. – Услуга извођења екскурзије деце предшколског узраста за школску 2013/2014. годину (превоз деце)
7. maj 2014.
12.05.2014. год. – Набавка потрошног материјала за васпитно-образовни рад у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015
12. maj 2014.