Активности у вртићу “Сунчица“ поводом Светског дана здраве хране

Светски дан здраве хране
15. oktobar 2014.
Семинар “Ја полазим у школу-индивидуализација програма припреме детета за школу“
15. novembar 2014.