Сарадња вртића Бубамара са полицијском станицом из Куле

Превенција заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања
22. septembar 2014.
Програм активности током Дечје недеље 06 – 12.10.2014. у вртићу “Шећерко“ Црвенка
3. oktobar 2014.