Родитељски састанак у вритићу “Шећерко“ Црванка

Списак деце по групама и родитељски састанци у вртићу “Колибри“ Кула
29. avgust 2013.
Пријем деце родитеља у вртићу “Вртуљак“ у Крушчићу
29. avgust 2013.