Вртић “Рода“

На иницијативу П.У. „БАМБИ“ из Куле , а у сарадњи са Месном заједницом „Ђуро Гајић у Липару 1968 године отворен је вртић у просторијама Месне заједнице. Циљ је био обухват деце предшколског узраста и њихова припрема за полазак у школу.У почетку вртић се звао „Бамби“ , а касније мења име у „Пчелица.

Уз договор П.У.“Бамби“ и О.Ш.“Н.Тесла“ наш вртић 2003 године добија на коришћење зграду старе школе која је адаптирана и примерена за децу предшколског узраста.Исте године почињу и радови на адаптацији старе зграде како би се деци што пре обезбедили одговарајући услови за боравак у новом вртићу.У адаптацији зграде помогли су нам многобројни донатори међу којим су и „Родић МБ“, Месна заједница „Ђуро Гајић“, З.З.“Соколац“ .

23.12.2003 године нови вртић отвара своја врата за малишане.Деца крећу у нови вртић који носи назив „Рода“.Са новим вртићем деца су добила високофункционалан простор прилагођен потребама и могућностима деце предшколског узраста.

Вртић „Рода“ има једну радну собу, методички кабинет, кухињу и санитарни чвор.

Вртић „Рода“ са поносом може да се похвали и са дечијим игралиштем које је такође опремљено захваљујући људима добре воље.

Рад у групи одвија се на српском језику.Постоји једна васпитна група.Васпитно-образовни рад се одвија увек пре подне.