Распоред смена

За  вртић “Чувари осмеха “у Сивцу  признато радно време је 10 сати ( 5,30 – 15,30 часова), а за остале вртиће целодневног боравка признато рано време је 9 сати и ти вртићи: у Кули “Колибри“ и “Сунчица“ , у Р.Крстуру  “Цицибан“  и у Црвенки  “Шећерко“  раде  у две смене  од  5,30 до 19-21 ч. у зависности  од потреба родитеља одређеног вртића.

Вртићи полудневног боравка раде у две смене, од 7,00 – 18,30 часова

I смена од 7 – 13 часова

II смена од 12,30 – 18,30 часова

У току летњег распуста престају са радом  вртићи  у којима се обавља васпитно-образовни рад полудневног боравка.

Вртићи целодневног боравка наставиће са радом током летњих месеци.

Припремни предшколски програм реализоваће се у складу са школским календаром  АП Војводине и трајаће  од 01.09.2014.  до 12.06.2015. године.