Правилник о ближем утвђивању поступка набавки

Измена плана јавних набавки
7. avgust 2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ
27. avgust 2020.