Позив за учешће у хуманитарној акцији

05.05.2014. год. – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у П.У.“БАМБИ“ Кула за школску годину 2014/2015
16. maj 2014.
21.05.2014. год. – Обавештење о додели уговора набавка електричне енергије
21. maj 2014.