Посета средње старије групе “Срцеуленца“ мужичкој школи

У кабинету биологије
19. mart 2015.
“Ко се здраво храни, храном здравље брани“ – радионица
20. mart 2015.