Пачуркице на „БАБY ЕXЗИТ“

Вртић “Рода“ у кабинету биологије
20. april 2016.
Дан планете Земље вртић “Вртуљак“
22. april 2016.