ОБАВЕШТЕЊЕ

У жељи да одговоримо потребама породице П.У.“Бамби“ током  шк.  2012/2013. године пружа могућност корисницима који редовно измирују своје обавезе према вртићу да један од летњих месеци (јули или август по избору) користе на име годишњег одмора без плаћања режијских трошкова за тај месец.