OBLICI RADA
Br.
VRTIĆ
Celodnevni
1 – 3

Celodnevni
3 – 7
Poludnevni Četvoročasovni  
   
Br.grupa
Br.dece
Br.grupa
Br.dece
Br.grupa
Br.dece
Br.grupa
Br.dece
Vreme rada
1. “SUNČICA“ 2 20 6 145 2 42 5,30 – 21,00 č
2. “MASLAČAK“ 3 67 3 67 7,00 – 18,30 č
3. “BUBAMARA“ 1 31 1 31 7,00 – 13,00 č
4. “KOLIBRI“ 3 41 10 239 4 108 5,30 – 21,00 č
5. “VEVERICA“ 4 88 4 88 7,00 – 18,30 č
6. “ŠEĆERKO“ 2 34 2 107 1 16 2 45 5,30 – 19,00 č
7. “ČUVARI OSMEHA“ 1 30 3 55 2 69 2 69 5,30 – 15,30 č
8. “NEVEN“ 1 25 1 25 7,00 – 13,00 č
9. “CICIBAN“ 1 29 2 45 2 45 3 65 5,30 – 20,00 č
10. “VRTULJAK“ 1 21 1 21 7,00 – 13,00 č
11. “RODA“ 1 10 10 7,00 – 13,00 č
 
UKUPNO
11 154 25 608 16 372 25 583 1134