Обавештење за родитељске састанке у вртићу “Веверица” Црвенка

Родитељски састанак у вртићу “Вртуљак“
29. avgust 2022.
Родитељски састанци у вртићу „Шећерко“
29. avgust 2022.