Обавештење о закљученом уговору у поступку заједничке јавне набавке отворени поступак 23/2016. – набавка за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2016/2017. по партијама

17.10.2016. год. – Обавештење о закљученом уговору набавка за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2016/2017.
17. oktobar 2016.
Опет смо заједно
24. oktobar 2016.