Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке за партију сушени угаљ

Набавка намирница и прехрамбених производа – зачини и остало ОРН 15800000 – Зачини – 03.11.2017. год.
3. novembar 2017.
Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке за партију уље за ложење ниско сумпорног горива спцијално НСГ-С
9. novembar 2017.