Модел заједнице професионалног учења    

Семинар “Вртић за све – планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада“
22. novembar 2022.
Документовање као подршка учењу    
5. decembar 2022.