Вртић “Маслачак“

У новембру 1946. године по казивању васпитачице Елизабете Нађ забавиште почиње да ради у једној учионици основне школе „Петефи бригада“ са 100 деце узраста од 3 до 7 година. Играчака није било. Васпитачица их је направила од коштица кајсија и шљива, обојила их је, шила је играчке од материјала, парне сличице је направила од кутија за шибице. Намештај је био оскудан. Оловке су се делиле на три дела, јер их је било премало. Рад васпитача састојао се у читању прича из личне библиотеке, учења песама, рецитација, покретних игара.

1962. године забавиште се преселило у зграду поред школе која је наменски прављена. Двориште је било пространо са парком и павиљоном за рад у природи. У згради се налазила канцеларија за директора и секретара. Рад се одвијао на мађарском језику са две веспитне групе.

1963. године у згради борави једна група деце обданишта.

Зграда се налазила у улици XVI дивизије.

Школске 1981/1982. године забавиште се преселило у нови објекат који је наменски грађен у склопу основне школе „Петефи бригада“ у улици XVI дивизије 38. У објекту су боравиле четири васпитне групе. Улаз у објекат је из улице Јосипа Крамера.

У склопу објекта је двориште са реквизитима. По потреби, за физичко рекреативне активности користи се хала школе.

У вртићу „ Маслачак“ ове школске године (2020-2021.) бораве две васпитне групе.

Један целодневни боравак, група „Рибице“ васпитачи  Марија Биљна  и Едита Сеги где има 26 деце уписано.

Друга васпитна група је полудневни боравак  на мађарском језику   група „Печуркице“ васпитач Јоланка Дер и има 13 деце уписано.