Прво организовано окупљање предшколске деце на нашим просторима забележено је давне  1883. године. Прва зграда забавишта налазила се у улици Ст. Иштвана, (данашња Лењинова улица) у Кули.

Решењем Народно Ослободилачког одбора Кула 22.децембра 1960. год. дечји вртић постаје самостална установа за предшколско васпитање и образовање и тада установа има 10 васпитних група полудневног боравка, како у Кули тако и у насељеним местима Општине.

Средствима Општине и ФВТ «Слобода» је 1969.године изграђен вртић (данашња «Сунчица») за обухват деце целодневним боравком.Од тада, тачније 31.03.1969. године установљен је и   Дан установе. Вртић је тада био једини у Војводини који је радио у две смене (5.00 до 14.00 и од 12.00 до 21.00. часова) и обухватао је децу од 8 месеци до поласка у школу. Деца у васпитним групама бораве пуно радно време родитеља, где им је обезбеђена комплетна нега, исхрана и васпитно образовни рад.

Током наредног периода Предшколска установа «Бамби» се развијала како у погледу повећања капацитета и већег обухвата деце у свим насељеним местима општине,  тако и у праћењу савремених токова и унапређивања васпитно образовног рада о чему сведоче следеће награде и признања:

– «Октобарска награда», Скупштине општине Кула, за постигнуте резултате изузетне вредности у истакнутом високом нивоу васпитно образовне праксе, учествовању у иновацијама и богаћењу предшколске педагошке праксе (1982. год.)

– «Партизански учитељ», признање Социјалистичке аутономне покрајине Војводине ( 1984.год.)

–  Републичка награда «25 мај» за постигнуте резултате од изузетне вредности у области васпитања и образовања у Социјалистичкој Републици Србији (1988. год.)

– «Зраци културе», признање  КПЗ Општине Кула за значајне резултате у стваралачком и организаторском раду на ширењу културно просветне делатности у општини Кула (2006. год.)

– Повељу о признању «др. Ђорђе Натошевић» за иновације: изузетне резултате у васпитно образовном раду, Аутономна порајина Војводине (2006.год.)

– «Светосавска награда» за посебан допринос развоју образовања и васпитања у Републици Србији (2011. год.)

– Повеља «Капетан Миша Анастасијевић», нај- установа, Медиа – инвент, Нови Сад, (2012.год)

Данас Предшколска установа „БАМБИ“ – Кула је организована на територији општине Кула, са седиштем у Кули у улици Јосипа Крамера бр.19. Покрива сва насељена места општине: Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић и Липар и свој рад реализује у 11 вртић, кроз  различите облике обухвата: целодневни боравак ( јаслице и обданиште) и полудневни боравак.

Васпитно образовни рад се реализује на три језика: српском, мађарском и русинском језику.

 

НАШИ   ВРТИЋИ

Вртић „Сунчица“  Кула, Јосипа Крамера 19

Вртић „Колибри“  Кула, Лењинова 23

Вртић  „Маслачак“  Кула, 16 Дивизије 38

Вртић  „Бубамара“, Кула, Петра Драпшина 128

Вртић „Веверица“, Црвенка, Моша Пијаде 40

Вртић „Шећерко“, Црвенка, Колонија шећеране бб

Вртић  „Чувари осмеха“, Сивац, Маршала Тита 155

Вртић, „Невен“, Сивац, Маршала Тита 232

Вртић  „Цицибан“, Руски Крстур, Маршала Тита 77

Вртић „Вртуљак“, Крушчић, Маршала Тита 26

Вртић „Рода“, Липар, Маршала Тита 44