Јавна набавка средстава и инвентара за одржавање хигијене (ОПН: 39830000, 2445500 и 33760000)

Измена плана јавних набавки
15. jun 2020.
Јавна набавка потрошног материјала за васпитно-образовни и ликовни рад (ОПН: 37820000)
26. jun 2020.