Сарадња са породицом одвија се у више видова:

1.РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
а.Тематски
б.Информативни

2.ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ РАЗГОВОРИ
а.Свакодневни разговори
б.Отворени дани

3.УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У ЖИВОТУ И РАДУ ВРТИЋА
а.Прибављање материјала, дидактичких средстава
б.Ангажовање родитеља у непосредним активностима које се одвијају у групи, укључивање у реализацију активности

4.УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У АДАПТАЦИЈУ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
-Скраћен боравак детета првих дана у радној соби уз присуство родитеља

5.ПРЕКО ПАНОА ЗА РОДИТЕЉЕ
а.Обавештења о активностима које ће се реализовати са децом
б.Основна обавештења ( жиро рачун, јеловник..)
ц.Информације превентивне заштите
д.Дечји радови

6.ПИСАНЕ ПОРУКЕ
а.Информативне поруке
б.Упитници, анкете