Русини су се на ове просторе доселили 1747.године. Први вртић саграђен је крајем 19. века. У селу је постојала традиција да шаљу децу у забавиште. У вртићу су била деца различитих узраста и то од 2-6 год. а у групи их је било 50-60 малишана. Тада у вртићу није било наставног програма. 1961. год. основана је предшколска установа за васпитање и образовање “Бамби“ које је у пар наврата мењало локацију ради побољшавања услова рада са децом. У садашњи објекат вртић се преселио 1972. године. Стара зграда је реновирања кућа прилагођена за предшколску децу. Због повећања броја деце објекан је и реновиран. 2001. године у продужетку старе зграде изграђен је нови објекат. Оба објекта су спојена великом заједничком трпезаријом. Имамо леп отворени простор са пуно зеленила и цвећа, травнате површине као и лепе дечије реквизите намењене креативној безбедној игри.

Вртић „ Цицибан“ Руски Крстур М.Тита 77

-радно време од 6.00  – 21.00
-преподневна смена 6.00 – 15.00
-послеподневна смена 12.00 – 20.00

Јаслице:

-млађа група – 14 деце васпитач: Рац Олена
-старија група – 19 деце васпитач: Чернок Андреја
Васпитач сарадник за обе групе је Чапко Јасмина

Целодневни боравак:

-млађа група: 25 деце васпитач: Русковски оленка
-средња-старија група: 29 деце васпитач: Настасић Наташа
Васпитач  сарадник за ове две групе је Прегун Марина

-старија-најстарија ппп: 28 деце васпитач: Вучковић Ксенија
-најстарија ппп група: 27 деце васпитач: Костић Емилија
-послеподневна мешана група: 21 деце васпитач: Мецек Блаженка
Васпитач  сарадник за послеподневну групу је Ђурчјански Марија