Јаслице – Сарадња са родитељима

Сарадња породице са предшколском установом одвија се у више видова:

1. Родитељски састанци
– информативни
– тематски

2. Индивидуални и групни контакти

3. Посете породици

4. Учешће родитеља у животу и раду вртића

5. Преко кутка за родитеље

– Преко кутака информишемо родитеље о активностима и битним темама

– На паное редовно излажемо дечје радове