Јаслице – Мој дан

Кад смо дошли у јаслице први пут смо се одвојили од маме и тате. Првих недељу дана боравили смо по два сата у новој средини. Понели смо са собом и своју омиљену играчку да се не би осећали усамљени у непознатом окружењу. У нашем прилагођавању помогли су нам поред наших родитеља, насмејане, ведре васпитачице и другари.

Наш вртић ради од 5.15час.  до 21час.

Дневни распоред у јаслицама:

– 5:15 час.-7:30 час. – Пријем деце
– 7:30 час.-8:00 час. – Доручкујемо
– 8:00 час.-9:30 час. – Активности
– 9:30час.-10:00час. – Ужинамо
– 10:00 час.-12:00 час. – Спавамо
– 12:00 час.-12:30 час. – Ручамо
– 12:30 час.-14:30 час. – Отпуст и пријем
– 14:30 час.-15:00 час. – Ручамо
– 15:00 час.-17:00 час. – Спавамо
– 17:00 час.-18:00 час. – Вечерамо
– 18:00 час.-19:00 час. – Активности
– 19:00 час.-19:30 час. – Ужинамо
– 19:30 час.-21:00 час. – Отпуст деце

Активности:

– Социјално-емоционални односи – Кроз игру скривања подстичемо позитивну социоемоционалну климу код деце.

– Моторичке активности и игре – Пењемо се спуштамо и моторику вежбајући остварујемо.

– Развој чулне осетљивости и опажања (активности и игре) – Играмо се на снегу и уочавамо разлику топло-хладно.

– Музичко ритмичке активности – Игра коло наоколо па се врти наоколо.

– Интелектуалне активности и игре – Коцка коцку коцкица и ето је кућица.

– Графичко-ликовне активности – Шта све могу наше руке.

– Језичке активности и игре – Кроз гестове, пантомиму, ономатопеју и речи подстичемо код деце развој говора