Чувари осмеха, Невен – Продајна изложба играчака 09.10.2019. год.