Цицибан – О нама

Русини су се на ове просторе доселили 1747.године. Први вртић саграђен је крајем 19. века. У селу је постојала традиција да шаљу децу у забавиште. У вртићу су била деца различитих узраста и то од 2-6 год. а у групи их је било 50-60 малишана. Тада у вртићу није било наставног програма. 1961. год. основана је предшколска установа за васпитање и образовање ”Бамби” које је у пар наврата мењало локацију ради побољшавања услова рада са децом. У садашњи објекат вртић се преселио 1972. године. Стара зграда је реновирања кућа прилагођена за предшколску децу. Због повећања броја деце објекан је и реновиран. 2001. године у продужетку старе зграде изграђен је нови објекат. Оба објекта су спојена великом заједничком трпезаријом. Имамо леп отворени простор са пуно зеленила и цвећа, травнате површине као и лепе дечије реквизите намењене креативној безбедној игри.

Вртић се налази у улици М.Тита 77.

Вртић ради у две смене и то од 05:30 часова до 21:00 час.

У вртићу постоје 7 васпитних група:

Целодневни боравак

-Јаслице – млађа јаслена „Пачићи“ број деце 10, мед.сестра васпитач Рац Олена
-Јаслице – старија јаслена „Жабице“ број деце 15, васпитач Чернок Андреја

Обданиште

-Млађа васпитна група „Воз“, број деце 21, васпитач Вучковић Ксенија
-Средња васпитна група „Јабучице“, број деце 26, васпитач Сопка Данијела
-Старија васпитна група „Печурке“, број деце 24, васпитач Русковски Оленка
-Мешовита поподневна група „ Звездице“, број деце 14, васпитач Мецек Блажена

Полудневни боравак

-Старија ППП „Штрунфови“, број деце 26, васпитач Костић Емилија