Шећерко – О нама

Вртић је почео са радом 01.11.1973 године. Објекат је смештен у колонију шећеране, на 800 квадратних метара затворене површине и још много више отвореног простора. Одвојен је од прометног пута, без буке, без пролазника али ипак је ублизини две велике фабрике. Сам објекат је опремљен тада најсавременијим намештајем, како у радним собама тако и у кухињи – која од самог почетка самостално ради.

Васпитно – образовни рад реализују медицинске сестре  и васпитачи у својим групама, руководећи се планом и програмом васпитно –  образовног рада примереном различитим узрастима деце.

У шк. 1999/2000 овај објекат добија назив „Шећерко“ ,  име су му бирали васпитачи које су те године радили у објекту.

Picture 008

Picture 034

Picture 039

Picture 064

Picture 112

Picture 113

Picture 366

Picture 371

Picture-001