Веверица – Контакт

Објекат вртића Веверице налази се у Црвенки, у улици Моше Пијаде 31

Тел:025/731-886

Е маил. veverica@pubambi-kula.com