Семинар “Вртић за све – планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада“