Резултати уписа

Јавна набавка потрошног материјала за васпитно-образовни и ликовни рад (ОПН: 37820000)
26. juna 2020.
Јавна набавка добара – Намирница и прехрамбених производа (ОПН: 150000000)
24. jula 2020.

Резултати уписа

Поштовани родитељи,

Ваша деца биће уписана у ПУ „Бамби“ Кула након потписивања уговора .Уговори ће се потписивати у вртићима где је примљено Ваше дете од 20.08 до 31.08.2020. године од 8.00 до 12.00.

Услов за закључивање Уговора о упису и боравку детета  је да родитељ  односно други законски заступник, приликом закључивања истог приложи : Потврду  о вакционалном статусу и Потврду о лекарском прегледу за децу припремног предшколског програма.

Уколико родитељ односно други законски заступник не потпише наведени Уговор,најкасније до 01.09.2020. године,  сматраће се да је одустао од уписа детета у Установу.

Резултати уписа по вртићима:

Бубамара
Цицибан
Чувари осмеха
Колибри
Маслачак
Шећерко и Веверица
Сунчица
Вртуљак
Рода

ПУ „Бамби“ Кула