Замена рачуна за родитељске уплате

XXII Бамби фест
23. marta 2017.
„Бамби“ прославио рођендан
31. marta 2017.

Замена рачуна за родитељске уплате

Рачун за родитељске уплате је: 840-742156843-87, модел 97, позив на број 26218. На уплатници обавезно уписати име детета.