16.04.2015. год. – Јавна набавка добара – намирница и прехрамбених производа у П.У. “Бамби“ Кула за период 2015-2016. год. до закључења нових уговора у отвореном поступку за 2016. годину (шифра из OPH-15000000-храна)

Јаслице вртића “Колибри“ посетили “Кухињицу здраве хране“
8. april 2015.
XX стручни сусрети васпитача у Кладову
19. april 2015.