14.07.2014. год. – Обавештење о закљученом уговору намирнице за исхрану деце

 03.07.2014. год. – Обавештења о закљученим уговорима материјал за одржавање хигијене
3. jul 2014.
24.07.2014. год. – Обавештење о закљученом уговору набавка намирница за исхрану деце
24. jul 2014.